Σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίου

23 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίου και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης – Συνταγματική Δικαιοσύνη

22 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος κατά τη συζήτηση επί των άρθρων 88, 90, 95, 98 και 100 του Συντάγματος.

Περισσότερα...

Σχετικά με την Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

21 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

20 Ιουνίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Η πρόκληση της διαφάνειας, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης (I)

 2006-2007

1. Η διαφάνεια ως υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών

Η διαφάνεια στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις θεσμικά οργανωμένες χώρες, είναι θεμελιώδες κοινωνικό και πολιτικό αίτημα που ταυτίζεται με την επιβολή της νομιμότητας, την ισχύ των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, τον σεβασμό της ισονομίας και της αξιοκρατίας, την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, την ορθολογική λειτουργία των αγορών.

Περισσότερα...

Η πρόκληση της διαφάνειας, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης (II)

2006-2007

2. Το πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης έχει λύση

Η έκταση του προβλήματος

Είναι κοινή και μόνιμη παραδοχή ότι η ελληνική δικαιοσύνη νοσεί, ότι δεν μπορεί να επιτελέσει  με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις λειτουργίες της και να διασφαλίσει την απονομή δικαίου, δηλαδή την  άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 του ελληνικού Συντάγματος) και του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη ( άρθρο 6 Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), φορέας των οποίων είναι κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ή μάλλον σχετίζεται με την ελληνική έννομη τάξη.

Περισσότερα...

Η πρόκληση της διαφάνειας, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης (III)

 2006-2007

3. Η οργάνωση της Συνταγματικής Δικαιοσύνης

Τα προβλήματα της δικαιοσύνης  κορυφώνονται στο πεδίο  του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, γιατί εκεί ο δικαστής μπορεί να «εξουδετερώσει» τις επιλογές του  νομοθέτη που φέρει την πολιτική ευθύνη των αποφάσεών του ενώπιον του Λαού.

Περισσότερα...

Η πρόκληση της διαφάνειας, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης (IV)

 2006-2007

4. Ποιότητα νομοθεσίας, κοινωνική συναίνεση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Θεωρώ αναγκαίες τρεις σύντομες παρατηρήσεις, εισαγωγικές στο θέμα μας. Η πρώτη αφορά την ίδια την έννοια ή μάλλον τη φύση του κράτους (άρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρμοδιότητες της οποίας είναι παραχωρημένες από τα κράτη-μέλη).

Περισσότερα...