• Παρέμβαση στην 20. Διάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βουδαπέστη 11-12.6.1996 (Θέμα: Αμεροληψία και αποτελεσματικότητα στην πολιτική, την ποινική και τη διοικητική δίκη)
  • Ευρωενωσιακόν Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων [ένθετο ΕΥΡΩΔΙΚ], Μάιος-Ιούνιος 1996