Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Χαιρετισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στο συνέδριο International Law Association Regional Conference 2013

Είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα μας το γεγονός ότι φιλοξενεί την International Law Association Regional Conference 2013.


Εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης, υποδέχομαι με θερμά φιλικά αισθήματα τους ξένους συνέδρους και συγχαίρω το ελληνικό τμήμα της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου για την οργάνωση του συνεδρίου στις υποδομές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, με τον οποίο με συνδέουν προσωπικά, ισχυροί επιστημονικοί δεσμοί.

Ο σημερινός διεθνοποιημένος κόσμος αναδεικνύει την πρακτική αξία του Διεθνούς Δικαίου, αλλά τα πολλά ανοικτά μέτωπα που δημιουργούν την αίσθηση της ανασφάλειας, θέτουν υπό δοκιμασία το Διεθνές Δίκαιο. Αυτή η αντιφατική κατάσταση: από τη μια πλευρά ανάπτυξη των θεσμών του Διεθνούς Δικαίου, τόσο στο πεδίο του Δημοσίου όσο και στο επίπεδο του Ιδιωτικού Δικαίου, και από την άλλη πλευρά η εικόνα της κρίσης της διεθνούς νομιμότητας, είναι επιστημονικά γοητευτική, αλλά πολιτικά εξαιρετικά δύσκολη.


Έχω την εντύπωση ότι το Διεθνές Δίκαιο επηρεάζεται από τη μοίρα του εθνικού κράτους και της εθνικής κυριαρχίας. Το εθνικό κράτος διεθνοποιείται, ιδιωτικοποιείται και αποπολιτικοποιείται, το Διεθνές Δίκαιο επεκτείνεται, αλλά η ιδιωτική διάσταση υπερισχύει της δημόσιας και η οικονομική της πολιτικής.

Αυτό φαίνεται νομίζω καθαρά στα τρία μεγάλα πεδία του συνεδρίου σας. Στο πεδίο της Διακυβέρνησης είναι προφανής η απουσία ολοκληρωμένων θεσμών παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Στο πεδίο του Διεθνούς Εμπορίου οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες και οι νομικοί θεσμοί που κινούνται με την ευελιξία των διεθνών αγορών, δημιουργούν μια κατάσταση που θέτει υπό δοκιμασία διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και περιφερειακές οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στο πεδίο των πηγών, βλέπει κανείς πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία μεταξύ, αφ' ενός μεν της εθνικής κυριαρχίας και των διακρατικών σχέσεων, αφ' ετέρου δε της ευρηματικότητας και της πρωτοβουλίας της αγοράς.

Ίσως από την άποψη αυτή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της διαχείρισης του δημοσίου χρέους και άρα της σχέσης κρατών και επενδυτών. Η εθελοντική συμμετοχή του διεθνούς ιδιωτικού τομέα στην μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους (PSI), που είχα την ευκαιρία να χειριστώ ως Υπουργός Οικονομικών, είναι νομίζω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα καλής εξισορρόπησης, αφ' ενός μεν του δημοσίου συμφέροντος, αφ' ετέρου δε της ομαλής λειτουργίας της διεθνούς αγοράς.

Είμαι βέβαιος ότι οι εισηγήσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου σας θα δώσουν απάντηση σε πολλά ανοικτά ερωτήματα. Σας εύχομαι, συνεπώς, καλή επιτυχία και φυσικά καλή διαμονή στην Ελλάδα.

Tags: Περιβάλλον | Οικολογία | Πράσινη ανάπτυξηΕξωτερική ΠολιτικήΠολιτικές Ομιλίες, 2013Ομιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2013