Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013

Ομιλία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία (HLMDD)

 

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Εξοχότητες,

Το ζήτημα της αναπηρίας και της ανάπτυξης συνιστά μια θετική και εξέχουσας σημασίας πρόκληση για την αποφασιστική συνεργασία της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα, μας δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα μπροστά προκειμένου να εμπλουτίσουμε κατά τρόπο εποικοδομητικό το μέχρι σήμερα ατελές θεσμικό πλαίσιο.

Η σημερινή συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, μας δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε και να ενισχύσουμε τον υπάρχοντα δεσμό μεταξύ της αναπηρίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης, προωθώντας την ενσωμάτωση του ζητήματος της αναπηρίας στις αναπτυξιακές πολιτικές.

Η υιοθέτηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία (CRPD), το 2006, συνιστά ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα είναι η στιγμή να εξασφαλίσουμε ότι η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για μια αναπτυξιακή ατζέντα που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα της αναπηρίας, θα γίνει πραγματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, παρά την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να βρει λύσεις που θα βοηθήσουν τους έχοντες ανάγκη και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρία. Η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση CRPD και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω συνθήκη.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τον πλήρη και σε ισότιμη βάση σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη σύνταξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να προωθήσουμε κατά τη χάραξη των πολιτικών μας, μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω μιας σχετικής ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Το Εθνικό αυτό Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει ειδικές αναφορές στα άτομα με αναπηρία.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία σε εποχές κρίσης, η Ελληνική Κυβέρνηση πιστεύει ότι η ισότιμη και ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή θα συμβάλλει κατά τρόπο αποτελεσματικό στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναληφθεί μια σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να εξαλείψουμε τα εμπόδια και να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, η Ελλάδα, σε συνεργασία με γειτονικές χώρες, συγχρηματοδοτεί διασυνοριακά προγράμματα και δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε τουριστικούς προορισμούς.

Δεδομένου ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις αποτελούν σοβαρή απειλή για την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, η Ελλάδα αναμένει με ενδιαφέρον την εφαρμογή της αναπτυξιακής ατζέντας για την περίοδο μετά το 2015, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις, η πιο σημαντική εκ των οποίων είναι η έλλειψη δυνατοτήτων καθώς και ανθρωπίνων πόρων, η ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015 δίνει την ευκαιρία να αρθούν οι παραπάνω περιορισμοί, με την προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά την ενσωμάτωση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές.

Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη δυνατοτήτων, μέσω της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία όχι μόνο ως δικαιούχων, αλλά και ως φορέων ανάπτυξης.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το ρόλο και το πεδίο δράσης της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και του ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη όλων των προαναφερθέντων στόχων. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των δεσμεύσεων μας.

Σήμερα, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να επισημάνουμε τη σημασία ενός αναπτυξιακού προγράμματος χωρίς αποκλεισμούς, όπου τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία για το μέλλον, ένα μέλλον που θα έχει ως πυξίδα του τη σύμβαση CRPD.

 

Tags: Κοινωνία των πολιτών | ΕθελοντισμόςΠεριβάλλον | Οικολογία | Πράσινη ανάπτυξηΕξωτερική ΠολιτικήΠολιτικές Ομιλίες, 2013Ομιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2013