[Συνταγματικά πλαίσια και νομοθετικές επιλογές.
Από το κρατικό μονοπώλιο στην τοπική ραδιοφωνία και τη δορυφορική τηλεόραση],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1989