του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον B. Σκουρή,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1985