[Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21. αιώνα
και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001],

του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002