• Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: “Υπέρ και κατά ενός δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος”, 30.3.2005
 • Ευ. Βενιζέλος, Π. Ιωακειμίδης, Ξ. Κοντιάδης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Δ. Μαγγίνας, Δ. Τσάτσος, Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών. Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 37 επ.

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11.3.2005

  [Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος


Πολιτική Επιστήμη 2, 2005, σελ. 7 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Εισήγηση σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα της Ευρώπης και την τύχη της (6.6.2005)
 • ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 3, Απρίλιος-Ιούνιος 2005 [τμήμα εισήγησης]

   

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Με αφορμή το βιβλίο του Βέλγου Πρωθυπουργού Γκι Φέρχοφσταντ, «Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης – Μανιφέστο για μια νέα Ευρώπη», Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2006

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 6.2.2007 στο Goethe Institut της Αθήνας με θέμα: “Οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού Συντάγματος”
 • Το Σύνταγμα, 2007.1, σελ. 21-33

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος


Χαρίδημος Κ. Τσούκας (επιμ.), Για μια προοδευτική πολιτική, Καστανιώτης, 2007

 

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος


[Η «παραδειγματική» λειτουργία της ΣτΕ (Ολ.) 3670/2006 για το άρθρο 14 παρ. 9 Σ]

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2008.1, σελ. 85-101

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

[Από το διάχυτο στο ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα - μια αλλαγή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται ]

 • Ομιλία σε εκδήλωση αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με αφορμή τη δεκάτη επέτειο από την ίδρυση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Μ.Μ.Α., 9.2.2005)
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η κοινωνία των πολιτών, 2005 ΥΠΕΠΘ

 

 

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος