• Εισήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Αθήνα, 22.4.2002)
 • Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ρόλος, σημασία, περιεχόμενο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 33-42

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Εισήγηση στις διαλέξεις “Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη” του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με θέμα “Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη” (Θεσσαλονίκη, 21.2.2003).
 • Η ίδια εισήγηση στα γαλλικά παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2003 στο Παρίσι, στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 65-92

 

 • Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Α.Π.Θ. “Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη” (Θεσσαλονίκη, 28.2.2003)
 • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 93-117
 • Α. Μανιτάκης & Λ. Παπαδοπούλου (εκδ.), Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 27-42
 • Revue Européenne de Droit Public, Vol. 16, No. 1, Spring 2004, pp. 19-32 [αγγλική μετάφραση: European Constitution: A Challenge for Constitutional Theory]
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα “Η προτεινόμενη από την ορθόδοξη εκκλησία στάσις έναντι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος” (Ηράκλειο Κρήτης, 18-19.3.2003)
 • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 119-144
 • Revue Européenne de Droit Public, Vol. 17, 2005.1, pp. 691-706 [αγγλική μετάφραση: The European Constitution and the religious phenomenon]
 • Νομοκανονικά, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος Δ΄, τεύχος 1, Απρίλιος 2005  [PDF]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Εισήγηση σε ημερίδα του ΠΑΣΟΚ με θέμα “Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον της Ευρώπης” (Αθήνα, 12.5.2003)
 • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 1-22
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: “Υπέρ και κατά ενός δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος”, 30.3.2005
 • Ευ. Βενιζέλος, Π. Ιωακειμίδης, Ξ. Κοντιάδης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Δ. Μαγγίνας, Δ. Τσάτσος, Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών. Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 37 επ.

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11.3.2005

  [Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος


Πολιτική Επιστήμη 2, 2005, σελ. 7 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Εισήγηση σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα της Ευρώπης και την τύχη της (6.6.2005)
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

 

 • Με αφορμή το βιβλίο του Βέλγου Πρωθυπουργού Γκι Φέρχοφσταντ, «Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης – Μανιφέστο για μια νέα Ευρώπη», Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2006

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος