• Το ενεργειακό ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο ως νομικό, πολιτικό και στρατηγικό ζήτημα, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής, Τεύχος 1ο - Απρίλιος 2021, Εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗ σελ 34-41 [ PDF ]

    *Η αρχική μορφή του κειμένου είναι ομιλία σε διαδικτυακό σεμινάριο που οργανώθηκε στις 18.12.2020 από την ΑΔΙΣΠΟ σε συνεργασία με το ΑΠΘ με τη φροντίδα του καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη.