• Περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 84, 2020, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 275-300