• [Παρατηρήσεις στην απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου]

    Δίκαιο και Πολιτική 1/1982, σελ. 183-192