[Παρατηρήσεις στην απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου]

Δίκαιο και Πολιτική 1/1982, σελ. 183-192