• Ομιλία στο συνέδριο που οργάνωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Διεθνές συνέδριο, 26-27 Απριλίου 2002, Θεσσαλονίκη
  • Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις – Μέτρα εκτέλεσης των αποφάσεων μέσω δικαστικής συνδρομής, Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ.281 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

[Link]