• Δίκαιο και Πολιτική 11/1985, σελ. 5-53
  • Ευ. Βενιζέλος, H διάλυση της Bουλής από το Σύνταγμα του 1975 στην πρόταση αναθεώρησης του 1986, Παρατηρητής, 1986
  • Ευ. Βενιζέλος, Tο κοινοβουλευτικό πολίτευμα και η λειτουργία του κατά το Σύνταγμα του 1975/86, Παρατηρητής, 1987, σελ. 95-159