• Πολιτικό κριτήριο 36/1980, σελ. 20-27
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 119-138