[Το «ανοιχτό» κόμμα ως απάντηση στην κρίση του κομματικού φαινομένου]

  • Eισαγωγική ομιλία στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Το κομματικό φαινόμενο στον 21. αιώνα” (Αθήνα, 13 Ιουνίου 2002)]
  • Δ. Θ. Τσάτσος & Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Παπαζήσης, 2003, σελ. 15-38
  • D. Tsatsos, E. Venizelos & X. Contiades (επιμ.), Political Parties in the 21st Century, Bruylant & Ant. N. Sakkoulas, 2004 [αγγλική μετάφραση: The "open party" as a response to the crisis in the phenomenon of the political party /The political party in the age of globalisation – The perspective of the open party, pp. 15-37]
  • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 50-82

 

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]