• Ευάγγελος Βενιζέλος, «Παρελθόν, παρόν και μέλλον των σχέσεων κράτους και εκκλησίας»* ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ), 1-2 2020, σελ 255- 261

    [PDF]

    *Η αρχική μορφή του κειμένου ήταν εισήγηση στην ημερίδα «Θρησκεία, Εκκλησία και Σύνταγμα» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συνταγματικός και Θρησκεία/ες», τον Κύκλο Ιδεών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αίθουσα ΕΒΕΘ. (20.12.2019)