[Σύνταγμα, εκτελεστικοί νόμοι, διεθνείς συμβάσεις]

του Ευ. Βενίζέλου σε συνεργασία με τον K. X. Xρυσόγονο,

Παρατηρητής, 1993