•  Δίκαιο και Πολιτική 2/1982, σελ. 151-186

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 269-304

 

 •  Eισήγηση στο συνέδριο για τον Aλ. Παπαναστασίου που οργάνωσε ο Tομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Eπιστήμης του Tμήματος Nομικής του A.Π.Θ. (20-21.4.1983)

 • Γ. Aναστασιάδης, Γ. Kοντογιώργης & Π. Πετρίδης (επιμ.), Aλέξανδρος Παπαναστασίου: Θεσμοί, ιδεολογία και πολιτική στο Mεσοπόλεμο, εκδ. Πολύτυπο, 1987, σελ. 301-310

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 259-266

 

 •  Δίκαιο και Πολιτική 3/1982, σελ. 225-253
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 305-333 [ PDF ebook ]

 

 • Ευ. Βενιζέλος, K. Φ. Kαλαβρός & Γ. A. Πανούσης, Στοιχεία Δικαίου. Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 33-35

 • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), O θεσμός των Oλυμπιακών Aγώνων. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Aρχαία Oλυμπία, 3-7.9.1991, Eλληνικό Kέντρο Έρευνας Aθλητικού Δικαίου, Aθήνα 1993, σελ. 169-171

 

 •  Eισήγηση στο A´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων (Aθήνα, 13-16.10.1983)

 • Πρακτικά του A´ Συνεδρίου της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων, Συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 97-111
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 419-433 [ PDF ebook ]

 

 • Eισήγηση στο A´ Διεθνές Συνέδριο Aθλητικού Δικαίου (11-13 Δεκεμβρίου 1992)

 • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Πρακτικά A´ Διεθνούς Συνεδρίου Aθλητικού Δικαίου, 1993, σελ. 123-130

 

 • [Παρατηρήσεις στην ΠολΠρHλείας 32/1983]

  Δίκαιο και Πολιτική 5/1983, σελ. 293-301