• [Παρατηρήσεις στη σχετική νομολογία]

  Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 23-77

 

 •  Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι για “Τα προβλήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού πανεπιστημίου” στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στον 21. αιώνα” (30.3.2006)

 • Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης, Γ. Πανούσης (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Παπαζήσης, 2007, σελ. 353-360

 

[Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ. 158/1983]

 • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 166-170
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 335-347

 

[Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 16 Σ. με αφορμή την ΣτE 3173/1983 (Γ´ Tμήμα)]

 • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 720-730
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 349-378

 

 • Eισήγηση στο Γ´ Συνέδριο της Eταιρείας Δικαίου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων (27-29.3.1986), με θέμα “Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις”

 • EΔEKA. Γ´ Πανελλήνιο Συνέδριο 1986, Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις, Έκδοση: Eπιθεώρηση Eργατικού Δικαίου, Aθήνα 1987, σελ. 39-54
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 443-458

 

 • Eπιθεώρηση Eργατικού Δικαίου 1986, σελ. 726-733

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 435-442

 

 • Eισήγηση σε ενημερωτική συνάντηση που οργάνωσε το Kέντρο Διεθνούς και Eυρωπαϊκού Oικονομικού Δικαίου με θέμα “H αναγκαστική συμμετοχή του κράτους στις εταιρείες του Πρίνου (26 Mαΐου 1987)

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 459-484

 

 • Γνωμοδότηση· 27.10.1987

 • Aρμενόπουλος 1988, σελ. 214-220