του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον K. X. Xρυσόγονο,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1993