Ευάγγελος Βενιζέλος, «Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και ελληνοτουρκικές σχέσεις», εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2020 (279 σελίδες)

.