[Πέντε μελέτες για την αντοχή των συνταγματικών υλικών στην Κύπρο],

του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000