των Ευ. Βενιζέλου και Κώστα Χρυσόγονου,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006