Σ. Ντάλης (επιμ.), Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η Ελλάδα στη νέα εποχή, Κριτική, 2001, σελ. 63-77

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος