Παρασκευή 09 Μαρτίου 2012

Συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφορών του PSI

 

Ευ. Βενιζέλος: Όπως είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, σήμερα το πρωί νωρίς και όπως είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να πω απευθυνόμενος προς την Βουλή των Ελλήνων, χτες τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανταπόκρισης των ιδιωτών πιστωτών στην προσφορά που δημοσίευσε η Ελληνική Δημοκρατία στις 24 Φεβρουαρίου για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σχέδιο της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους και πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο ανταλλαγής ομολόγων, όπως αυτό είχε καταγραφεί στην απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, σε εκτέλεση του πολιτικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί στις 26 Οκτωβρίου του 2011 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Εξέφρασα ήδη εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας τη μεγάλη ικανοποίησή μας για την εξαιρετική επιτυχία που είχε το PSI για την υψηλότατη συμμετοχή, για τη θετική και μαζική ανταπόκριση και συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στο σχέδιο της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Ο πυλώνας του σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας είναι αναμφίβολα ο ίδιος ο ελληνικός λαός, οι θυσίες και οι απώλειες του ελληνικού λαού, το γεγονός πως οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες έχουν υιοθετήσει ή έστω έχουν ανεχτεί την εφαρμογή ενός σχεδίου διαθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και τη συμμετοχή τους σε ένα εντατικό και απαιτητικό σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η δημοσιονομική ιστορία της χώρας είναι μια ιστορία έντονων ανακυκλούμενων προβλημάτων και το μόνο βέβαιο είναι πως κάθε χρόνο σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης δημοσιονομικής ιστορίας, η χώρα προσθέτει χρέος αυξάνει το χρέος της, μερικές φορές έχει φτάσει ιστορικά στο σημείο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και της ανάγκης αναδιάρθρωσης του χρέους, σε τέτοια κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού φτάσαμε το 2009 και βεβαίως είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε τώρα πως σε αντίθεση προς ό,τι συνήθως συνέβαινε, φτάνουμε σήμερα να αφαιρούμε χρέος να βγάζουμε από τις πλάτες του ελληνικού λαού ένα τεράστιο βάρος 105 δισ. ευρώ, 50 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Αυτό είναι κάτι, το οποίο το οφείλουμε στις επόμενες γενιές γιατί στην πραγματικότητα ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός και κυρίως η ανεξέλεγκτη διόγκωση του δημοσίου χρέους είναι ένα αναγκαστικό δάνειο που συνάπτει η κάθε φορά παρούσα και ενεργός γενεά σε βάρος των επομένων γενεών. Και οφείλαμε στα παιδιά μας κα στα εγγόνια μας αυτή την απαλλαγή από το ιστορικό βάρος του χρέους.

Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Με τα νέα δημοσιονομικά δεδομένα, ο στόχος το χρέος της Ελλάδας να είναι το 2020 στο 120% του ΑΕΠ, δηλαδή βιώσιμο σύμφωνα με τις διεθνείς εξαιρετικά αυστηρές και συντηρητικές παραδοχές, όχι μόνο επιτυγχάνεται, αλλά μας επιτρέπει τώρα η περίσταση να κάνουμε την υπόθεση ότι το χρέος θα κινηθεί και σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, εφόσον εφαρμόσουμε το πρόγραμμα και εφόσον πετυχαίνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να πετυχαίνουμε κάθε χρόνο.

Ούτως ή άλλως, πέρα από την εντυπωσιακή αυτή ελάφρυνση χρέους, έχουμε μια εξίσου εντυπωσιακή επιμήκυνση, μιλάμε για νέα ομόλογα τα οποία φτάνουν μέχρι το 2042, για μια πολύ μεγαλύτερη μέση διάρκεια χρέους, για ένα πολύ μικρότερο μέσο κόστος εξυπηρέτησης, για ένα πολύ μικρότερο μέσο επιτόκιο και άρα μιλούμε για ένα πολύ μικρότερο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης.

Οι τόκοι που θα καταβάλλει η χώρα για το χρέος της κάθε χρόνο, μικραίνουν και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε όχι μόνο πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά εν δυνάμει και δημοσιονομικά πλεονάσματα, δηλαδή να βαδίζουμε προς τη μείωση του χρέους και όχι προς την αύξηση και συσσώρευση χρέους.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα θα ολοκληρωθεί σε λίγο, με τη διαβούλευση που θα έχουμε με τους ομολόγους μου στους κόλπους του Eurogroup. Το Eurogroup θα συνεδριάσει νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί, στις 1 μμ και μισή ώρα Ελλάδος αντί για τις 3 μμ, θα επιταχυνθεί και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν οι κατά νόμο αναγκαίες αποφάσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα δεδομένα που έχουμε ανακοινώσει και τα οποία γνωρίζετε, είναι ότι στον κορμό του δημοσίου χρέους που είναι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα διεπόμενα από το ελληνικό δίκαιο συνολικού ύψους 177 δισ. ευρώ, είχαμε 152 δισ. ευρώ προσφοράς για συμμετοχή και θετική ψήφο στη διαδικασία των ρητρών συλλογικής δράσης. Και σε αντίθεση προς αυτά, αλλά επιπλέον ως προς τη συμμετοχή, είχαμε 5,3% μόλις, επί των 177 δισ. ευρώ, αρνητική ψήφο στην ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης. Όπως γνωρίζετε, ο νόμος απαιτεί μια απαρτία μια ελάχιστη συμμετοχή 50% -εμείς έχουμε μια συμμετοχή που υπερβαίνει το 90%- και μια πλειοψηφία 66% για την ενεργοποίηση των ρητρών -εμείς έχουμε μια πλειοψηφία 86% υπέρ της ενεργοποίησης των ρητρών.

Στη δεύτερη δεξαμενή, που είναι τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου αλλά αλλοδαπού δικαίου (αγγλικού, γαλλικού, ιαπωνικού), επί συνολικού ποσού 17,4 δισ. ευρώ, είχαμε προσφορά ανταλλαγής για 12,3 δισ. ευρώ. Μια πολύ εντυπωσιακή συμμετοχή γι' αυτή την κατηγορία ομολόγων, το καθένα από τα οποία έχει τις δικές του ξεχωριστές ρήτρες συλλογικής δράσης κατά το αλλοδαπό Δίκαιο που ισχύει κατά περίπτωση.

Και στην τρίτη δεξαμενή των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο ομολογιακών δανείων των ΔΕΚΟ επί συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που διέπονται κατά την πλειονότητά τους από το ελληνικό δίκαιο αλλά κατ’ ένα τμήμα και από αλλοδαπό δίκαιο, είχαμε συμμετοχή 7 δισ. ευρώ.

Θα εισηγηθώ, μετά από τη διαβούλευση με το Eurogroup προς το Υπουργικό Συμβούλιο, την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης ώστε και το υπολειπόμενο ποσό των 15 δισ. ευρώ της πρώτης δεξαμενής, να συμμετάσχει στην ανταλλαγή των ομολόγων μέσω των ρητρών συλλογικής δράσης.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια συνολική συμμετοχή στο PSI μέχρι στιγμής, σε απόλυτους αριθμούς 197 δισ. ευρώ, επί συνόλου 206 δισ. ευρώ, ή σε ποσοστά 95,7%. Μια συμμετοχή, που υπερβαίνει σαφώς το όριο που είχαμε θέσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άνευ εταίρου που είναι το 90%.

Αποφασίσαμε, επίσης, να παρατείνουμε μέχρι 23 Μαρτίου την προθεσμία συμμετοχής για τη δεύτερη και την τρίτη δεξαμενή, δηλαδή για τα ομόλογα αλλοδαπού δικαίου και για τα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο ομολογιακά δάνεια των ΔΕΚΟ. Γι' αυτή τη δεξαμενή των περίπου 28 δισ. ευρώ, όπου ήδη έχουμε συμμετοχή περίπου 20 δισ. ευρώ, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στους  κομιστές να μετάσχουν στη διαδικασία του PSI, λαμβάνοντας τα ανταλλάγματα που προσφέρει η Ελλάδα με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων, δηλαδή το ισοδύναμο ρευστού, τα ομόλογα θα εκδοθούν κατά το αγγλικό Δίκαιο, τη ρήτρα ΑΕΠ (GDP warrant) και το σχήμα της συγχρηματοδότησης μεταξύ του επίσημου και του ιδιωτικού τομέα.

Αυτό θα μας επιτρέψει να μεταβούμε από το 96% συμμετοχής ίσως στο 100% συμμετοχής, αν και ήδη έχουμε πετύχει την σχεδόν καθολική συμμετοχή. Αυτό είναι μία προσφορά, η οποία δε θα ξαναδιατυπωθεί και δε θα ξαναϋπάρξει. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι κομιστές ελληνικών ομολόγων και εγγυήσεων θα σταθμίσουν τα δεδομένα και θα κάνουν αυτό που επιβάλλει το συμφέρον τους και βεβαίως αυτό είναι η δική τους δουλειά να το εκτιμήσουν, αλλά θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι εμείς ξέρουμε να εκτιμήσουμε και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωζώνης.

Είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας με όριο την ώρα συνεδρίασης του Eurogroup, δηλαδή μέχρι τις 13:25 μπορούμε να μείνουμε εδώ. Παρακαλώ. 

Ε. Λάσκαρη (Τα Νέα): Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα, αν μπορείτε να μας πείτε τώρα αν προβλέπεται αποζημίωση και με ποιο τρόπο, δεδομένου ότι η πλειοψηφία τους δε μπήκε εθελοντικά στο PSI. Κι επίσης εάν μετά το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου μπορούν οι πολίτες να προσδοκούν και κούρεμα των δικών τους χρεών στις τράπεζες, των νοικοκυριών.

 Ευ. Βενιζέλος: Για τα φυσικά πρόσωπα έχω μιλήσει πολλές φορές και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης, παραπέμπω σε αυτά που έχω ήδη πει. Πάντως, γενικά ο κανόνας που ισχύει είναι ότι όση μεγαλύτερη επιτυχία έχουμε στο PSI τόσο μεγαλύτερη άνεση έχουμε να κινηθούμε ως χώρα.

Ως προς τους δανειολήπτες, απάντησα πριν από λίγο σε μία σχετική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, την οποία θα επαναλάβω και για δική σας χρήση. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα δεδομένα για πάρα πολλούς οφειλέτες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Έχουν μειωθεί οι μισθοί, υπάρχουν απολύσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα βγάζουν πέρα, ξέρουμε πόσο βαθιά και πόσο πολύπλευρη είναι η κρίση της ελληνικής οικονομίας.

Θέλω να ξέρει ο κάθε άνεργος, ο κάθε οικογενειάρχης, το κάθε μονογονεϊκό νοικοκυρι - διότι υπάρχουν γυναίκες μόνες που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με τα παιδιά τους- ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε αγρότης, ο κάθε συνταξιούχος, ότι αυτός κυριαρχεί όχι μόνον στην ψυχή μας αλλά και στη σκέψη μας. Είναι εύκολο να λες φιλικά πράγματα, είναι δύσκολο να κάνεις πολύ συγκεκριμένες πράξεις, γιατί το διεθνές περιβάλλον είναι εχθρικό.

Τι έχουμε κάνει ως τώρα; Αλλάξαμε τα δεδομένα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι λόγω ενιαίου μισθολογίου έχουν υποστεί μείωση των αποδοχών τους. Ήδη με απόφαση που έχει εκδοθεί, την οποία είχα ανακοινώσει και την οποία υπέγραψε ο κ. Σαχινίδης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα παρακρατά από το μισθό για την εξυπηρέτηση δανείου μέχρι το 30% του μηνιαίου μισθού, τα 3/10.

Εάν συμβαίνει μάλιστα να υπάρχουν στην οικογένεια δύο μισθοί ή άλλα εισοδήματα, σε καμία περίπτωση η δόση -όχι η παρακράτηση- δε θα υπερβαίνει το 40% του συνολικού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει ιδιόρρυθμο νομικό καθεστώς, μπορούμε να κάνουμε τις διευθετήσεις αυτές, προβλέπεται από το νόμο να εκδίδονται σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Το τραπεζικό σύστημα, οι εμπορικές τράπεζες, όπως ξέρετε, εισέρχονται στη διαδικασία της επανακεφαλαιοποίησης. Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες και παραλαμβάνει στην πραγματικότητα το χαρτοφυλάκιο των μετοχών των ελληνικών τραπεζών όχι για να τις μετατρέψει σε ΔΕΚΟ, αλλά για να τους επιτρέψει να ανασυγκροτηθούν, να αναγεννηθούν, να εξυγιανθούν σε βάθος, να γίνουν ανταγωνιστικές, να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να έχουμε την προοπτική να πουλήσουμε τις μετοχές αυτές για να πάρουμε πίσω τα λεφτά του ελληνικού λαού και να μειώσουμε και πάλι το δημόσιο χρέος.

Η νομοθετική παρέμβαση στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχει κόστος, γιατί αλλάζει η ποιότητά τους. Αυτό φάνηκε από την έρευνα που έκανε η Black Rock, γιατί δύο είναι οι αιτίες της επανακεφαλαιοποίησης: το PSI και η έρευνα της Black Rock.

Άρα, δεν είναι σωστή για τον ελληνικό λαό, για τους καταθέτες, για τους φορολογούμενους, η μέθοδος της νομοθετικής παρέμβασης, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Θα απαιτήσει πολύ μεγάλα κεφάλαια που θα πρέπει να τα διαθέσει και πάλι ο ελληνικός λαός. Άρα πρέπει να πάμε σε λύσεις συμβατικές, λύσεις βασισμένες σε συμφωνία ιδιωτών και τραπεζών.

Εμείς τώρα θα ελέγχουμε τα σχέδια ανασυγκρότησης των τραπεζών, θα ελέγχουμε τα σχέδια ρευστότητας, τον στρατηγικό σχεδιασμό και θέλουμε να εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον και την εθνική οικονομία, να λειτουργούν αναπτυξιακά και κοινωνικά εκεί που πρέπει, στα στεγαστικά δάνεια για παράδειγμα.

Άρα, θα γίνονται διακανονισμοί, γιατί η τράπεζα δεν μπορεί να λάβει από τον μη έχοντα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη εισόδημα και περιουσία, πραγματικές δυνατότητες κι αυτός που δεν έχει πραγματικά να δώσει δεν μπορεί να δώσει. Άρα ο διακανονισμός είναι αμοιβαία επωφελής.

Έχουν διακανονιστεί 750.000 δάνεια ως τώρα: 400.000 καταναλωτικά, 200.000 στεγαστικά και 150.000 επιχειρηματικά δάνεια. Και συνεχίζεται αυτός ο μηχανισμός της κυλιόμενης διευθέτησης δανείων σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και όλων των τραπεζών με τους πελάτες τους, προκειμένου να βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Είπα και στη Βουλή: Εάν κάπου υπάρχει πρόβλημα σε κατηγορία, σε ομάδα, ακόμη και σε πρόσωπο, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, με τη βοήθεια του Συνηγόρου που λειτουργεί και με τη βοήθεια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αλλά, αυτό που έχει σημασία είναι να στηριχτεί στο σύστημα, να αναπλεύσει, να πέσει ρευστότητα στην αγορά και εκεί θα δείτε ότι οι τράπεζες θα έχουν κάθε λόγο να κάνουν ακόμη καλύτερες διευθετήσεις, ακόμη καλύτερους διακανονισμούς. Και φυσικά εκεί που υπάρχει αδυναμία πληρωμής και ζητάει κάποιος προστασία, μπορεί να πάει στο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την προστασία η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Θ. Κουκάκης (Εστία/Τα Νέα): Ήθελα να ρωτήσω το εξής κ. Υπουργέ: Μας είπατε ότι από τα ομόλογα των ΔΕΚΟ που έχουν προηγηθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από τα 9,8 δισ. ευρώ έχουν μπει στη διαδικασία τα 7 δισ. ευρώ, οπότε μένουν 2,8 δισ. ευρώ τα οποία ακόμα δεν έχουν μπει και ενδεχομένως να μπουν μέχρι τις 23 Μαρτίου. Ειδικά το κομμάτι αυτών των ομολόγων τα οποία διέπονται από το ξένο δίκαιο, ενδεχομένως θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο κερδοσκοπίας, δηλαδή να επικεντρωθεί η προσοχή των κερδοσκόπων εκεί; Και τελικά εάν δεν μπούμε καθόλου στη διαδικασία, υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθούν, να πληρωθούν τελικά αυτά τα ομόλογα, αυτοί οι ομολογιούχοι;

 Ευ. Βενιζέλος: Σας απαντώ και σας λέω: Ήδη έχουμε μία συμμετοχή 96%, ήδη έχουμε μία συμμετοχή 197 δισ. ευρώ. Υπολείπονται στην πραγματικότητα 7 δισ. ευρώ. Αυτά τα 7 δισ. ευρώ μπορεί τυχαία να μην έχουν εισαχθεί στο σύστημα, μπορεί κάποιοι να έχουν μία ύστερη σκέψη, μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί να επωφεληθεί, μπορεί κάποιος να έχει την αφελή σκέψη ότι ομολογιούχοι 197 δισ. ευρώ υπήχθησαν στο σύστημα αυτό και άρα υφίστανται μείωση της ονομαστικής αξίας, ενώ αυτοί που έχουν τα 7 δισ. ευρώ θα πληρωθούν στο άρτιο. Λοιπόν, αυτό είναι μια αφελής σκέψη.

Β. Δουράκης (Alpha): Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στα ίδια θέματα κατ΄ αρχήν για τα φυσικά πρόσωπα; Ενδεχομένως να περιμένουμε κάποιες αποζημιώσεις όπως είχατε πει, για συγκεκριμένες κατηγορίες...

 Ευ. Βενιζέλος: Ισχύει ότι έχω πει, παρακαλώ μην ανακυκλωνόμαστε.

Β. Δουράκης (Alpha): Ωραία, το δεύτερο είναι γι΄ αυτά τα 2,8 δισ. ευρώ δανείων ΔΕΚΟ, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί, αυτά είναι εξ εκείνων που έχουν μείνει εκτός CACs και δε θα μπουν ποτέ; Ευχαριστώ.

 Ευ. Βενιζέλος:  Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά: Οι ελληνικές τράπεζες όλες μετέχουν κατά 100% στο PSI, σε όλα τα κεφάλαια του PSI. Ό,τι είχαν, το έχουν τοποθετήσει στο PSI, ομόλογα Ελληνικού Δικαίου, ομόλογα ξένου Δικαίου και εγγυημένα δάνεια των ΔΕΚΟ.  Ξένοι κομιστές ή ξένοι εγγυητές, βλέπουν τι έχουν στα χέρια τους. Εάν έχουν τίτλο διεπόμενο από το Ελληνικό Δίκαιο ξέρουν ότι το Ελληνικό Δίκαιο μπορεί να ρυθμίσει την κατάσταση, εάν έχουν στα χέρια τους τίτλο διεπόμενα από το ελληνικό Δίκαιο ξέρουν ότι το ελληνικό Δίκαιο μπορεί να ρυθμίσει την κατάσταση. Εάν έχουν στα χέρια τους τίτλο διεπόμενο από ξένο Δίκαιο κάνουν μια στάθμιση εμπορικού χαρακτήρα. Η σωστή στάθμιση κατά τη γνώμη μου είναι να αξιοποιήσουν την παράταση της προθεσμίας και μέχρι 23 Μαρτίου να  μπουν όλοι στη διαδικασία αυτή, γιατί έχουν να πάρουν κάτι.

Μ. Σταυρουλάκης (ΝΕΤ): Μιας τεχνικής φύσεως ερώτηση. Οι υπουργικές αποφάσεις πότε θα εκδοθούν έτσι ώστε να λειτουργήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών;

 Ευ. Βενιζέλος: Άμεσα.

Σ. Κράλογλου (Εξπρές): Θέλω να σας ρωτήσω για τις απώλειες που θα έχουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Έχω δει μέσα στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, ότι θα δημιουργηθεί ένα Ταμείο που θα αφορά …

 Ευ. Βενιζέλος:  Ένας φορέας.

Σ. Κράλογλου (Εξπρές): Ακριβώς ένας φορέας, που θα αφορά την αποζημίωση των Ταμείων. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ποιο θα είναι το είδος της αποζημίωσης των Ταμείων; Θα είναι κάποια ακίνητη περιουσία του δημοσίου ή ανταλλαγή;

 Ευ. Βενιζέλος: Θα απαντήσω πρώτα στις διοικήσεις των ταμείων που έλαβαν την απόφαση συμμετοχής. Θα καλέσουμε και θα απαντήσουμε στη Διοίκηση του ΙΚΑ, στη Διοίκηση του ΟΓΑ που στο όνομα των μισθωτών των πολλών εκατομμυρίων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ, στο όνομα των αγροτών, έλαβαν την απόφαση να μετάσχουν.

Μετά θα καλέσουμε τις διοικήσεις των ταμείων που αποφάσισαν να μην μετάσχουν ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος μετείχε διαχειριζόμενη το κοινό κεφάλαιο για να τους εξηγήσουμε για μια ακόμη φορά, βλαπτική και επικίνδυνη ήταν η απόφαση που πήραν. Πόσο βλαπτική και επικίνδυνη για τον τόπο για την πατρίδα, αλλά και για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, οι οποίοι αν αποτύγχανε αυτή η προσπάθεια που πέτυχε κατά κράτος, θα βρίσκονταν με ένα μεγάλο μηδενικό στα χαρτοφυλάκια των ταμείων τους.

Το κράτος, οι φορολογούμενοι, δηλαδή όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε δώσει στα ταμεία τα τελευταία 10 χρόνια 152 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων. Και τώρα τα ταμεία αρνήθηκαν να εντάξουν στο PSI 3 δισ. ευρώ, για λόγους πολιτικούς, για την ακρίβεια για λόγους μικροκομματικούς και ψευτο-συνδικαλιστικούς. Υπό το πρόσχημα της δήθεν υπεράσπισης των συμφερόντων των Ταμείων, έθεσαν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ταμείων και της χώρας. Και άρα την ίδια τη σύνταξη του συνταξιούχου ή του εργαζόμενου που θα είναι μελλοντικός συνταξιούχος.

Λ. Παπαδήμας (Reuters): Υπουργέ θα ήθελα να ρωτήσω κατ' αρχήν με όπλο σας την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI, τι θα θέλατε να πείτε στη διεθνή κοινότητα και στους φορολογούμενους των χωρών της Ευρωζώνης που στήριξαν αυτή την προσπάθεια για το υπόλοιπο του προγράμματος. Και μια δεύτερη ερώτηση: Τι θα μπορούσε να σημαίνει επιτυχή ολοκλήρωση του PSI για τις άλλες αδύναμες χώρες του Νότου της Ευρωζώνης.

 Ευ. Βενιζέλος: Να αρχίσω από τη δεύτερη ερώτησή σας. Όπως έχει πει κατ’ επανάληψη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup, το PSI που εφαρμόζεται στην περίπτωση της Ελλάδας είναι μια μοναδική περίπτωση είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Γιατί η Ελλάδα έχει πολλαπλό δημοσιονομικό και μακροοικονομικό και διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Υπάρχουν χώρες που έχουν μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, υπάρχουν χώρες που έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, υπάρχουν χώρες που έχουν σχετικά μεγάλο δημόσιο χρέος. Εμείς έχουμε και μεγάλο χρέος και μεγάλο έλλειμμα προς το παρόν και πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Κάνουμε μια εναγώνια και αναγκαστική αλλά επιβεβλημένη προσπάθεια, να αλλάξουμε τη  μορφή και τις λειτουργίες της ελληνικής οικονομίας και να διασώσουμε το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών, στην πραγματικότητα να μπορέσουμε όσο γίνεται συντομότερα να αποκαταστήσουμε απώλειες και αδικίες και να ξαναδώσουμε αυτό που τώρα πρέπει να θυσιαστεί, για να σωθεί το υπόλοιπο που είναι  πολύ μεγαλύτερο και πολύ σπουδαιότερο για τη χώρα και για τον καθένα χωριστά.

Άρα, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση της ελληνικής εμπειρίας στο PSI με αυτό που ευρύτερα συμβαίνει στην Ευρωζώνη. Άλλωστε, έχουν διαμορφωθεί οι μηχανισμοί και μέσω του EFSF που θα το διαδεχτεί το ESM και μέσω της συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να απαντήσει η Ευρωζώνη σε όλες τις προκλήσεις. Και νομίζω ότι σήμερα η Ελλάδα με την επιτυχή ολοκλήρωση του  PSI, συμβάλλει στο να δοθεί αυτή η πειστική απάντηση από την Ευρωζώνη. Γιατί οι αγορές είναι επιθετικά δύσπιστες και πρέπει σήμερα να πειστούν ότι η Ευρωζώνη μπορεί να αποφασίζει και μπορεί να εφαρμόζει τις αποφάσεις.

Τι σημαίνει, όμως, το γεγονός ότι είχαμε  μια τόσο μαζική εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών στη διαδικασία του PSI; Σημαίνει ότι έχουμε μία ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας και στη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και μια ψήφο εμπιστοσύνης στις αποφάσεις που στηρίζει το Eurogroup, η Ευρωζώνη.

Τώρα, οι ιδιώτες πιστωτές οι οποίοι μετείχαν και με τους οποίους ήμασταν σε διαβούλευση μέσω του IIF και του Steering Committee εκτίμησαν τα δεδομένα και τα εκτίμησαν με βάση το συμφέρον τους. Η αγορά δεν κάνει ούτε χάρες, ούτε φιλανθρωπίες, έκαναν μια συμφέρουσα γι' αυτούς πράξη, με βάση τα δεδομένα της αγοράς.

Οι φορολογούμενοι των κρατών-μελών της Ευρωζώνης δεν μετέχουν στο PSI, οι χώρες της Ευρωζώνης και άρα οι πολίτες τους, στηρίζουν την Ελλάδα με δάνεια. Τα δάνεια αυτά είναι κερδοφόρα, είναι τοκοφόρα. Καμία χώρα της Ευρωζώνης δεν χάνει στηρίζοντας την Ελλάδα, κάνει μια επένδυση και υπάρχει και ανταπόδοση γιατί υπάρχει κέρδος, το οποίο πολλοί Υπουργοί Οικονομικών, συνάδελφοί μου, έχουν παρουσιάσει στα Κοινοβούλιά τους.

Κ. Τσαχάκης (Έθνος): Θα ήθελα να ρωτήσω, από τα λεγόμενά σας θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των Ταμείων που μπήκαν εθελοντικά στο PSI κι αυτών που δήλωσαν όχι;

Και ένα δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να το κάνω και αν θέλετε απαντάτε αν δεν θέλετε όχι. Έχετε δώσει διαβεβαιώσεις για τα φυσικά πρόσωπα κατ’ επανάληψη. Όμως σε λίγες μέρες πιθανότατα δεν θα είστε Υπουργός Οικονομικών γιατί ξεκινάει η διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε σήμερα να δεσμευτείτε ότι θα υπάρχει ρύθμιση, χωρίς να μας πείτε λεπτομέρειες;

 Ευ. Βενιζέλος: Αρχίζω από το δεύτερο. Ό,τι λέω εδώ, τα λέω ως Υπουργός Οικονομικών, άρα ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και της Πολιτείας. Και δεν νομίζω κανείς να θέλει να αποστεί από αυτά που έχω πει. Νομίζω ότι ο καθένας έχει ένα εσωτερικό αίσθημα Δικαίου στο οποίο οφείλει να είναι πιστός.

Κ. Τσαχάκης (Έθνος): Τα Ταμεία θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση; Από τα λεγόμενά σας κάτι τέτοιο διεφάνη.

 Ευ. Βενιζέλος: Ακούστε, επειδή το ταμείο είναι μια αόριστη έννοια είπα θα καλέσω τις Διοικήσεις και θα πω. Προσέξτε, δεν πιστεύω ότι οι διοικήσεις των ταμείων ενέργησαν εκ μέρους των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, δεν υπάρχει κάποια διαδικασία διαβούλευσης, κάποια διαδικασία συμμετοχής στην απόφαση.

Και πρέπει να επανεξετάσουμε και τον τρόπο διοίκησης των ταμείων, τα ταμεία πρέπει να διοικούνται με ένα τρόπο, ο οποίος είναι επαγγελματικός, διαφανής, απολύτως αξιόπιστος. Ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα, διοικείται τώρα ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να διοικούνται τα Ταμεία. Αλλά δεν είναι δυνατό να παρεισφρέουν σε μια απόφαση τέτοιου επιπέδου, συνδικαλιστικά ή μικροκομματικά κριτήρια.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρέπει να πάω στο Eurogroup.

Με συγχωρείτε, μια ηθικού χαρακτήρα παράλειψη έκανα. Όπως θα μου δοθεί η ευκαιρία να πω και στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε λίγη ώρα, θέλω ειλικρινά να συγχαρώ και να επαινέσω δημόσια τους ανθρώπους που είχαν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση αυτής της μεγάλης προσπάθειας για το PSI.

Δεν θα αναφερθώ στους δυο συναδέλφους μου, τους δυο Αναπληρωτές Υπουργούς, που συναποτελούμε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Θέλω όμως να μνημονεύσω αυτούς που είχαν το βάρος της διαχείρισης αυτού του θέματος.

Θα ξεκινήσω από τον κ. Πέτρο Χριστοδούλου το Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ που είχε την άμεση ευθύνη. Θέλω να τον συγχαρώ για τα όσα έκανε και για το επιτελείο του και να τον παρακαλέσω να μεταφέρει τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας και στους ξένους συμβούλους, νομικούς και χρηματοοικονομικούς που μετείχαν στη διαδικασία αυτή, με πολύ μεγάλη εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα.

Ο καθηγητής κ. Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και αναπληρωτής μου στις διαδικασίες του EuroWorking Group, παρακολούθησε όλα αυτά τα θέματα στενά σε μια διαρκή διαβούλευση με τον ιδιωτικό τομέα και διαπραγμάτευση με τον επίσημο τομέα, μέχρι πριν από λίγο που έγινε η πολλοστή συνεδρίαση του EuroWorking Group προετοιμάζοντας τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου ο κ. Αναστάσιος Μπάνος, ήταν αυτός που είχε την τελική ευθύνη για όλα τα νομικά κείμενα, σε συνεργασία με τους ξένους νομικούς μας συμβούλους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης έχει εν τέλει το συντονισμό για τις προαπαιτούμενες ενέργειες, που είναι η άλλη πλευρά του πράγματος γιατί χωρίς αυτές, δεν μπορούμε να έχουμε το ολοκληρωμένο σχήμα που είναι PSI και νέο πρόγραμμα.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ και στο πρόσωπό τους όλο το επιτελείο και τους συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ευχαριστώ πολύ. 

 

Tags: Δημόσιο ΧρέοςΗ Εξέλιξη της ΚρίσηςΧρηματοοικονομική ΣφαίραΣυνεντεύξεις Τύπου

Save the Date: 5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος - Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375