Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017


Σε συνέχεια του διαλόγου που είχε με τον Υποικ, κ. Τσακαλώτο στη Βουλή  (18.12.2017) ο Ευ. Βενιζέλος για την σύγκριση της Προληπτικής Πιστωτικής Γραμμής που είχε συμφωνηθεί επί της αρχής τον Νοέμβριο του 2014 με τα ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας που προβλέπονται για την περίοδο μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα ζητά αναλυτικά στοιχεία  και τα σχετικά έγγραφα.

Το ζήτημα αυτό μαζί με τις αναμενόμενες παραμετρικές αλλαγές στο χρέος είναι ιδιαίτερα κρίσιμο γα το πραγματικό περιεχόμενο της «εξόδου» από το τρίτο μνημόνιο, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αναληφθεί βαριές υποχρεώσεις με μηχανισμό επιτήρησης, σε πρώτη φάση για την περίοδο μέχρι το 2022 και σε δεύτερη φάση μέχρι το 2060.

Είναι συνεπώς βέβαιο ότι δεν υπάρχει «καθαρή» έξοδος και το ζήτημα είναι να διαπιστωθεί αν ακόμη και η μη καθαρή έξοδος, δηλαδή η είσοδος στο τέταρτο μνημόνιο, θα συνοδεύεται από επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας ως προς την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, χωρίς αυτή να κινδυνεύει να «κρεμαστεί» από τις αγορές.


Ακολουθεί η ερώτηση – αίτηση κατάθεσης εγγράφων: 

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Σε συνέχεια του διαλόγου μας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού (συνεδρίαση της Βουλής της Δευτέρας 18.12.2017), σε συνδυασμό προς τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σελ. 121 και πίνακας 4.3), το κρίσιμο ζήτημα που τέθηκε είναι το ύψος, ο τρόπος σχηματισμού και η διάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων ασφάλειας (Cash buffer) που προβλέπονται ώστε να καθίσταται ασφαλής η κάλυψη των μεικτών χρηματοδοτικών της χώρας μετά το τέλος του Τρίτου Προγράμματος.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί από 31.12.2017 έως 31.12.2018 κατά τα 13,7 δις ευρώ.

Στον πίνακα 4.3 της Εισηγητικής Έκθεσης προβλέπεται μεταβολή διαθεσίμων από 2.850 εκ ευρώ σε 10.000 εκ ευρώ το 2018, δηλαδή αύξηση κατά 7.150 εκ. ευρώ. Ταυτοχρόνως προβλέπεται διάθεση 7.000 εκ ευρώ το 2018 για την αντικατάσταση βραχυπρόθεσμου χρέους.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 332 δις ευρώ το 2018 ενώ είναι 318,3 δις το 2017 (179,8% αντί 178,2% του ΑΕΠ).

 

Ερωτάται συνεπώς ο κ. Υπουργός Οικονομικών

  1. Πόσα θα είναι τα ταμειακά διαθέσιμα ασφάλειας (Cash Buffer) που προβλέπεται να σχηματιστούν το 2018 και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα επόμενα έτη μέχρι και το 2022;
  2. Τα κεφάλαια που θα διατεθούν από τον ESM για την δημιουργία των ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας αφορούν μόνο το 2018 ή και τα επόμενα έτη και μέχρι πότε; Τι ποσά, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις προβλέπεται να εκταμιευθούν από τον ESM προς την Ελλάδα;
  3. Σε ποιο λογαριασμό και υπό ποιο νομικό καθεστώς θα τηρούνται τα ταμειακά διαθέσιμα ασφαλείας;
  4. Η κυβέρνηση θεωρεί επαρκή για την ασφαλιστική κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας (και μέχρι πότε;), τα ταμειακά αυτά διαθέσιμα;
  5. Η προβλεπόμενη στον παραπάνω πίνακα 4.3 αντικατάσταση βραχυπρόθεσμου ύψους 7 δις ευρώ, σε τι ακριβώς συνίσταται και πώς προβλέπεται να εξελιχθεί το βραχυπρόθεσμο χρέος τα επόμενα έτη μέχρι το 2022;  

 

Ζητείται από τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Να καταθέσει όλα τα σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων της αλληλογραφίας της κυβέρνησης με τον ESM και των σχετικών απόψεων του ΟΔΔΗΧ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

 

Αθήνα, 21.12.2017

Ο ερωτών Βουλευτής

Ευάγγελος Βενιζέλος

 

 

 

 

Tags: Δελτία τύπου