Στρασβούργο, 24 Απριλίου 2018

 

Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο

 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρενέβη στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο κατά τη συζήτηση που οδήγησε στην έκδοση απόφασης για τα κριτήρια εφαρμογής του άρθρου 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στα κράτη μέλη να ζητούν καθεστώς εξαίρεσης λόγω πολέμου ή εσωτερικής απειλής. Σε τέτοιο καθεστώς βρίσκονται η Τουρκία, η Ουκρανία και μέχρι πρόσφατα η Γαλλία. 

Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε ότι η εσωτερική κατάσταση σε μια χώρα μέλος που διατηρεί σε ισχύ το καθεστώς εξαίρεσης (κατάστασης πολιορκίας) δεν επηρεάζει μόνο τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου αλλά και την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Στην περίπτωση της Τουρκίας η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Βενιζέλος ζήτησε στη σχετική έκθεση που θα συντάξει ο Γενικός Γραμματέας του ΣτΕ, με τη βοήθεια της Επιτροπής Βενετίας, να περιληφθεί κεφάλαιο σχετικά με τις προβλέψεις των εθνικών συνταγμάτων των χωρών που βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς εξαίρεσης και τη συμβατότητά τους με το κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού. 

Με πρωτοβουλία του κ. Βενιζέλου που είναι ο εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διεξήχθη σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνέλευσης, ακρόαση με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ Χρήστου Γιακουμόπουλου, του Γραμματέα του ΕΔΔΑ Abel Campos, και του διδάκτορα νομικής και διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου Χρήστου Γιαννόπουλου. Στόχος είναι, όπως τόνισε ο κ. Βενιζέλος, να συγκροτηθεί μια τυπολογία των λόγων για τους οποίους σε ορισμένα κράτη μέλη εμφανίζονται αντιστάσεις, μεγάλες δυσκολίες ή αρνητικές στάσεις ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και πολύ περισσότερο για την υιοθέτηση της νομολογίας του ΕΔΔΑ πέραν των αποφάσεων που αφορούν την κάθε χώρα μέλος.

Ο κ. Βενιζέλος παρακολούθησε επίσης την ομιλία του ΥΠΕΞ της πΓΔΜ κ. Δημητρόφ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και είχε σύντομη συνάντηση μαζί του.