Η Ελλάδα Μετά VΙI:

Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

                            

Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2023,
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Έναρξη: Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, 
ώρα 15.00: Εγγραφή - καφές υποδοχής
ώρα 15. 30: Έναρξη συνεδρίου με παρουσίαση έρευνας της Metron Analysis 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Για έβδομη χρονιά ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει, σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum το ετήσιο συνέδριό του που εντάσσεται στη σειρά συνεδρίων με τον τίτλο  «Η Ελλάδα Μετά». Το συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά VII» θα διεξαχθεί 5-7 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, στο  ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», με γενικό θέμα:  Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα.   

Οι ασυμμετρίες εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα, παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό και σε όλα τα πεδία, από τις συνθήκες ζωής στον πλανήτη και την τεχνολογία μέχρι τα υπαρξιακά / στρατηγικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η Δύση συνολικά και η Ευρώπη ειδικότερα και από τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με το πολιτικό σύστημα μέχρι το παλινδρομικό  αίτημα του εκσυγχρονισμού που διαπερνά την ιστορία του  ελληνικού  κράτους επί  διακόσια δυο πλέον χρόνια.

Στις θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ασυμμετρίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, οι μεγάλες και επείγουσες εκσυγχρονιστικές προκλήσεις (από ένα σύστημα υγείας που υπερβαίνει γνωστά στερεότυπα μέχρι την ανάγκη «απελευθέρωσης» των πανεπιστημίων), η ανάγκη κατανόησης των μη προφανών και σε μεγάλο βαθμό ασύμμετρων όψεων της ελληνικής οικονομίας και η σύνδεσή τους με τις προσμονές και τις αντοχές της κοινωνίας, οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης με έμφαση στον τομέα της ενέργειας, στον ανασχεδιασμό των υποδομών και στη διαφύλαξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η ανάδειξη της πολιτικής προστασίας ως πεδίο στο οποίο κρίνεται όχι απλώς η αξιοπιστία αλλά η ίδια η εσωτερική κυριαρχία του κράτους, οι μεγάλες προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής υπό συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας και ασυμμετρίας  σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μ. Ανατολή.

Τα παραπάνω θα συζητηθούν αναλυτικά σε 4 θεματικές ενότητες:

Κύκλος Ι: Το ελληνικό πολιτικό ζήτημα | Κυριακή 5/11/2023 (15:00-21:00)

Κύκλος IΙ: Μεγάλες εκσυγχρονιστικές προκλήσεις | Δευτέρα 6/11/2023 (10:00-18:00)

Κύκλος IΙΙ: Οικονομία: Τα προφανή και πέρα από αυτά | Τρίτη  7/11/2023 (10:00-17:00)

Κύκλος IV: Η ελληνική Εξωτερική Πολιτική απέναντι στις Διεθνείς και Περιφερειακές αβεβαιότητες | Τρίτη 7/11/2023(17:00-21:00)

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Η είσοδος είναι ελεύθερη.


 

ELLADA META VΙI:

Asymmetries and National Agenda

                       

Athens, 5-7 November 2023,

Hotel Grande Bretagne

 

For the seventh year in a row, the think tank Kyklos Ideon (Circle of Ideas) is organizing, in cooperation with Delphi Economic Forum, its annual conference, part of the series of conferences titled Ellada Meta (Greece Meta). The conference “Ellada Meta VII” (Greece Meta VII) will be held on November 5-7, 2023, at Hotel Grande Bretagne in Athens, under the general title: Asymmetries and National Agenda                            

Asymmetries occur at all levels —global, regional and national—and in all aspects of life, from the living conditions on the planet and technology to the existential/strategic questions the West as a whole and Europe in particular are called upon to respond to, and from the stance of Greek society towards the political system to the regressive and persistent call for modernization that has permeated the history of the modern Greek state for two hundred and two years.

The topics of this year’s conference include, among others: asymmetries of the Greek political system that affect the quality of democracy; major and urgent challenges of modernization (from a health system that goes beyond familiar stereotypes to the need to “liberate” universities); the need to understand the non-obvious and, to a great extent, asymmetric aspects of the Greek economy and their connection with the expectations and resilience of society; the challenges posed by the climate crisis, with emphasis on the energy sector, the redesign of infrastructure and the preservation of the Greek tourist product; the emergence of civil protection as a touchstone not only for the state’s credibility but also for its internal sovereignty; the great challenges of foreign policy under conditions of high uncertainty and asymmetry at international and regional level.

The above will be discussed in four thematic sections:

  • CIRCLE Ι: The Greek political issue

[Sunday 5 November 2023: 13:00-21:00, Language: Greek ]

  • CIRCLE II : Key challenges of modernization

[Monday 6 November 2023: 10:00-18:00, Language: Greek]

  • CIRCLE III : Economy: The obvious, and beyond

[Tuesday 7 November 2023: 10:00-17:00, Language: Greek]

  • CIRCLE IV: The Greek Foreign Policy towards International and Regional uncertainties

[Tuesday 7 November 2023: 17:00-21:00, Language: Greek & English with simultaneous interpretation]


To register, please click here 

Relative link: https://ekyklos.gr/5-7-11-2023-iellada-meta-vii-asymmetries-kai-ethniki-atzenta.html 


Χορηγός Επικοινωνίας

 

Tags: Δελτία τύπου

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος - Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375