17 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος κατά τη συζήτηση επί των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος.

24 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου στην Επιτροπή Αναθεώρησης κατά τη συζήτηση των άρθρων 56, 57, 111, 115, 118 του Συντάγματος.