Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
(κατά το άρθρο 134 παρ.2 Κανονισμού της Βουλής)


Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Με την αριθμ. Πρωτ. 559/33/6-3-2015 Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον κ.  Πρωθυπουργό και τον κ. Υπουργό Οικονομικών, ζήτησα να ενημερωθώ   σχετικά με το αν υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών τροποποίηση – παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Διευκόλυνσης μεταξύ του EFSF και της Ελληνικής Δημοκρατίας  και αν προτίθεται η Κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή προς κύρωση δια νόμου την παραπάνω τροποποιητική σύμβαση.

Επίσης ζήτησα να κατατεθούν στη Βουλή από τον κ. Πρωθυπουργό και τον κ.  Υπουργό Οικονομικών το υπογεγραμμένο ή προς υπογραφή πλήρες κείμενο της παραπάνω τροποποίησης – παράτασης στα αγγλικά και τα ελληνικά και όλα τα προσαρτημένα σε αυτήν κείμενα, όπως νομικές γνωμοδοτήσεις κοκ.,  και το σύνολο της συμβατικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ίδιων, των συνεργατών και των υπηρεσιών τους με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς (Επιτροπή, Eurogroup, Eurogroup Working Group, EFSF / ESM, ΕΚΤ κ.λ.π.), το ΔΝΤ και τα Κράτη – Μέλη της ευρωζώνης, σχετικά με την παράταση της παραπάνω Κύριας Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Διευκόλυνσης και το πλαίσιο που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 20-2-2015 και αποτυπώνεται στο σχετικό ανακοινωθέν. Αναφέρομαι στη σχετική συμβατική και ηλεκτρονική αλληλογραφία πριν και μετά την 20-2-15.

Ως προς την υποβληθείσα Ερώτηση διαβιβάστηκε, η από 10-3-15 με αριθμ. Πρωτ. 278, απάντηση του Υπουργού Επικρατείας, κ. Νίκου Παππά, με την οποία με ενημερώνει, ότι αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Υπουργός Οικονομικών.


Παρά την πάροδο της προβλεπόμενης στον Κανονισμό της Βουλής προθεσμίας ο κ. Υπουργός των Οικονομικών δεν είχε την ευαισθησία να απαντήσει . Κατά μείζονα λόγο δεν διαβίβασε προς τη Βουλή τα ζητούμενα προς κατάθεση έγγραφα, ούτε προέβαλε οποιασδήποτε αιτιολογία για την παράλειψη του αυτή που προσβάλλει την Βουλή .

 Εν όψει των ανωτέρω συντρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του Κ.τ.Β., λόγος κατάθεσης σχετικής επερώτησης 

                    Επερωτάται ο κ. Υπουργός των Οικονομικών 


1. Γιατί αρνήθηκε να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με την υπογραφή από αυτόν τροποποίησης / παράτασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Διευκόλυνσης μεταξύ EFSF και Ελληνικής Δημοκρατίας; 

2. Γιατί ενήργησε σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ; 

3. Γιατί υπέγραψε την παραπάνω τροποποίηση / παράταση χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση και κάλυψη των ταμειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου ; 

4. Γιατί υπέγραψε την παραπάνω τροποποίηση / παράταση αναλαμβάνοντας την υποχρέωση επιστροφής από την Ελληνική Δημοκρατία προς το EFSF του συνόλου  των ομολόγων του EFSF που κατείχε το ΤΧΣ, χωρίς πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών  ρευστότητας του ελληνικού δημοσίου ; 

5. Γιατί αρνήθηκε να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα και πότε προτίθεται να τα καταθέσει ;


Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

Ο Επερωτών Βουλευτής


Ευάγγελος Βενιζέλος 
Πρόεδρος της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

 

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΑγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2015Δελτία τύπου