Ετήσια έκθεση του ESM / EFSF για το 2014

Το παρακάτω κείμενο είναι η τελευταία ετήσια έκθεση του ESM / EFSF για το 2014. Στις σελίδες 29-30 καταγράφεται η πρόσθετη μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους σε καθαρή παρούσα αξία (πέραν της ονομαστικής μείωσης που επέφερε το PSI).

Αυτό είναι το OSI ( official sector involvement )  που έγινε το 2012 και προσδιορίζεται σε 49% του ελληνικού ΑΕΠ του 2013, δηλαδή περίπου 100 δις ευρώ. Αυτό οφείλεται σε μείωση επιτοκίων, μακρά περίοδο χάριτος, μακρά περίοδο αποπληρωμής

 

Tags: Δημόσιο ΧρέοςΔελτία τύπου