Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Μάρτιος 2012

Το PSI  έγινε το Μάρτιο του 2012. Στο σχετικό δελτίο  δημοσίου χρέους  υπ´ αριθμόν 65 του ΓΛΚ αποτυπώνεται σε απόλυτους αριθμούς το χρέος την 31.12.2011 και την 31.3.2012 . Από την σύγκριση των δυο αριθμών προκύπτει η ονομαστική μείωση του χρέους ( κούρεμα ) χάρις στο PSI

Tags: Δημόσιο ΧρέοςΔελτία τύπου