Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

Στο Στρασβούργο σήμερα μετά την υπογραφή από τον μόνιμο αντιπρόσωπο κ. Περράκη και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Γιάκλαντ της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας  στο Πρόσθετο πρωτόκολλο  της σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με μέλη της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ζήτησε τη στήριξη του κ. Γιάκλαντ προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών με κεντρικό ζήτημα την οργάνωση κέντρων ταυτοποίησης (hot spots) πριν την είσοδο τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, ακόμη και πλωτών κέντρων, με σεβασμό πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε επίσης σε υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες του κ. Γιάκλαντ που μπορούν να συμβάλουν, έστω έμμεσα, στην αντιμετώπιση της εστίας του προβλήματος που είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία και η έως τώρα αδυναμία επίτευξης πολιτικής λύσης.

Ο κ. Γιάκλαντ έδειξε να έχει σαφή εικόνα της κατάστασης που υπάρχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο καθώς και του εξαιρετικά  δυσανάλογου φορτίου που σηκώνει λόγω γεωγραφικής θέσης η Ελλάδα.

.

 

Tags: ΜετανάστεςΔελτία τύπου